Všeobecné informace

Golfový klub umožňuje svým členům:

 • být řádně registrovaným členem ČGF, včetně evidované historie členství, výsledků a HCP
 • účastnit se akcí pořádaných klubem pro své členy
 • reprezentovat klub při sportovních akcích pořádaných ČGF
 • reprezentovat klub při mezinárodních akcích a turnajích
 • využívat v odpovídajícím rozsahu služby zajištěné klubem
 • účastnit se turnajů a akcí pořádaných ČGF
 • využívat slev a akcí v golfovém sportu, které klub zajišťuje díky své členské základně
 • využívat  celoroční tréninkové centrum Al Hamra (SAE- emirát Ras al Kaimah)

 

Podmínky členství

METROPOL FREE TIME ACTIVITIES   je dobrovolným spolkem, který sdružuje své členy k provozování a rozvíjení golfové hry a dalším volnočasovým sportovním aktivitám. Členem sdružení se může stát fyzická osoba, která splní následující podmínky:

 • předá písemnou nebo emailovou žádost o členství v sídle spolku nebo ji zašle e-mailem na adresu klubu
 • žádost posoudí správní rada a rozhodne o přijetí člena. O tomto rozhodnutí uvědomí žadatele písemnou formou
 • člen následně uhradí příslušné vstupní a pravidelné roční členské příspěvky
 • podáním žádosti nevzniká právní nárok na členství v klubu

Formy členství

 • řádné členství – fyzická osoba, která splní podmínky přijetí a řádně plní povinnosti člena
 • řádné mládežnické členství – členství mládeže, která nedovršila věku 18 let

Členství METROPOL FREE TIME ACTIVITIES   , včetně výkonu členských práv a povinností, může být rozhodnutím správní rady pozastaveno, pokud člen nesplní v termínu své členské povinnosti. Toto rozhodnutí sdělí správní rada členovi písemnou formou nebo e-mailem včetně termínu, do kterého je člen povinen své povinnosti splnit. V případě nedodržení stanovených termínů je správní rada oprávněna zrušit členovi členství a informovat o této skutečnosti Českou golfovou federaci.